donwload filezilla download filezilla client donwload filezilla download latest filezilla download filezilla client download filezilla 3.2 download filezilla for windows download filezilla 64 bit download filezilla vista download filezilla exe download filezilla ftp software
gerekli.jpg

Model Yapımına Giriş

Metin GÜRKAN
Hulusi GÜRBÜZ


Model yapımı için üretilmiş bir plandan istifade edileceğini varsayarak bu yazıda sizlere aşama aşama bir rnodelin doğuşunu anlatmaya çalışacağız.
Planlarda genellikle ana omurga ve postalar anlaşılabilecek bir şekilde çizilmiştir.
Aynca kullanılacak malzemenin kalınlığı da belirtilmiş olabilir. Ama omurga ve postalar için, genellikle kolay kesilmesi ve kolay tesfiye olabilmesi için model ölçeğine göre 3, 5, 7 mm. kalınlığında kavak kontraplak kullanılır.
Biz 5 mm.lik bir kontraplağı kullandığımızı düşünerek modelimizi yapmaya başlayalım. Model planındaki postaların her birine (12 posta olduğunu kabul edelim) birer adet fotokopi çekelim. Aynca ana omurgayı da fotokopiyle elde edelim. Posta fotokopilerini poşu çizgisine 2-3 mm, yakınlıktan keserek 12 adet posta fotokopilerini hazırlayalım. Kavak kontraplaktan. malzeme tasarrufu için postalar Şekil 1'deki gibi kontraplağa uhu ile yapıştınlmalıdır.

sekil-01.jpg

Şekil 1-Postalar.

Kıl testeresi ile esas posta çizgisine 1 mm. yaklaşık olarak kontraptağı keserek (Şekil 2) postaları elde edelirn.

Şekil 2-Postaların kıl testeresi ile kesilmesi.

1 mm. toleranslı kesilen postaların esas posta çizgilerine yaklaşımını eğe, zımpara gibi tesfiye alederi ile yaparsak plandaki postalara çok yakın postalar elde edebiliriz. Aksi takdirde, kıl testeresi ile uzun çalışmalar yapmayanlar, muhakkak hatalı kesim yapacaklardır. Ana omurga ve postaların geçme yerleri çok iyi alıştırılmalı, postaların kaçık şekilde monte edilmesini önlemek gerektiğini aynca vurgulamakta yarar görmekteyiz. Batı model planlarında 10 mm. çapında bir çubuk ile, bazı planlarda ise 10 mm x 10 mm ebadında bir çıta ile postaların birbirlerine bağlandıklarını görebilirsiniz. Bu uygulama postaların kaçıklığını önleyeceği gibi ana omurgayı da düz tutmaya yarayacaktır (Şekil 3).

sekil-03.jpg

Şekil 3- Postaların yerleştirilmesi.

Ana omurganın çok düz olması, aksi takdirde modelde bazı çarpıklıkların olacağının bilinmesi gerekmektedir. Ana omurgayı çok düz bir şekilde yapabilmemiz için modelin boyuna uygun 19 mm. kalınlığında bir sunta ile 10x20 cm.lik bir çıtadan istifade edebiliriz. Ana omurga bu çıtalar arasına alınıp, postalar yerleştirilip, 10 rnm, çapındaki saplama çıtamız yerine geçirildikten sonra yapıştırırsanız ana omurganın çarpıklığını önlemiş olursunuz (Şekil 3). Modelin alt kısımlarını sarıncaya kadar modelin iskeleti bu çıtalar arasından sökülmemelidir.
Sunta üzerinde sıkıştırdığımız ana omurgaya, postalarımızı monte edebiliriz. Sonra 10 mm. çapındaki saplama çubuğunu boydan boya geçirerek postalan ana omurgaya yapıştırabiliriz. Burada kullanacağımız yapışkan marangozların kullandığı, beyaz renkli sentetik tutkaldır. Bu tutkalı küçük bir ağaç parçası ile boşluklara nüfuz edecek şekilde posta ve ana omurga ile saplama çıtalarına sürerek yapıştıralım.
Bütün postaları ana omurgaya yapıştırdıktan sonra tutkalın kurumasını bekleyelim. Bu tutkal oda sıcaklığında 4-5 saatte kurur.
İskelet halindeki modelimizin sarma işlemini ıhlamur ağacından bir marangoza kestireceğimiz çıtalarla yapacağız. Bu çıtalar 2 mm. kalınlığında 6-7 mm. genişliğinde, uzunluğu ise modelin boyuna uygun olmalıdır. Modelin boyundan 10 cm. uzun kestirdiğimiz çıtaların bir ucunu yaklaşık 15-20 cm. derinliğinde içi su dolu bir kaba koyarak ağacın bu kısmının yumuşamasını, kolay şekil almasını sağlamalıyız.

Gövde Kaplama
Güverte Kaplaması
Güvertedeki Diğer İşlemler